نمایندگی رایتل در ملکان-2

نمایندگی رایتل در ملکان

رایتل اولین ارائه دهنده خدمات نسل سوم ارتباطات برای پوشش دهی و ارائه ی کلیه ی خدمات مربوطه مانند خرید کارت شارژ ، خرید سیمکارت و سایر خدمات در حال حاضر در بیشتر شهرها و شهرستان های ایران نمایندگی مجاز دارد ، رایتل در شهر ملکان آذربایجان شرقی نیز یک نمایندگی مجاز دارد .

ادامه‌ی خواندن

قلعه ضحاك

نمایندگی رایتل در عجب شیر

رایتل اولین ارائه دهنده خدمات نسل سوم ارتباطات برای پوشش دهی و ارائه ی خدمات خود مانند فروش کارت شارژ و کلیه ی موارد مربوط به سیمکارت های رایتل در حال حاضر تقریبا در تمام شهرها و شهرستان های ایران نمایندگی مجاز دارد ، رایتل در شهر عجب شیر آذربایجان شرقی نیز یک نمایندگی مجاز دارد .

ادامه‌ی خواندن

نمایندگی رایتل در مرند

نمایندگی رایتل در مرند

رایتل اولین ارائه دهنده خدمات نسل سوم ارتباطات برای پوشش دهی و ارائه ی خدمات خود مانند فروش کارت شارژ و کلیه ی موارد مربوط به سیمکارت های رایتل در حال حاضر تقریبا در تمام شهرها و شهرستان های ایران نمایندگی مجاز دارد ، رایتل در شهر مرند آذربایجان شرقی نیز ۷ نمایندگی مجاز دارد . ادامه‌ی خواندن

نمایندگی رایتل در ورزقان

نمایندگی رایتل در ورزقان

رایتل اولین ارائه دهنده خدمات نسل سوم ارتباطات برای پوشش دهی و ارائه ی خدمات خود مانند فروش کارت شارژ و کلیه ی موارد مربوط به سیمکارت های رایتل در حال حاضر تقریبا در تمام شهرها و شهرستان های ایران نمایندگی مجاز دارد ، رایتل در شهر ورزقان آذربایجان شرقی نیز یک نمایندگی مجاز دارد . ادامه‌ی خواندن

نمایندگی رایتل در شبستر

نمایندگی رایتل در شبستر

رایتل اولین ارائه دهنده خدمات نسل سوم ارتباطات که در حال حاضر پوشش خود را سراسری کرده حالا تقریبا در تمام شهرها و شهرستان های ایران نمایندگی مجاز دارد ، رایتل در شهر شبستر آذربایجان شرقی نیز ۴ نمایندگی مجاز دارد . ادامه‌ی خواندن